องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ เชิญชวนประชาชน เยาวชน พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรมเทพ


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
      ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
      ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
      ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560 มีผู้ป ...
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเหล่า/โพธิ์ เรื่องขออนุญาตแผ้วถางป่า และตัดไม้ยางนา ...
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม ...
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 13 เมษายน 2560 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 25
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558-2562
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับแก้ไข)
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาหารเสริม(นม) ยู เอส ที (โรงเรียนในสังก
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับเกลี่ยแต่งหินคลุก หมู่ ๒
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับเกลี่ยแต่งหินคลุก หมู่ ๑๐
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาหารเสริม(นม) ยู เอส ที (โรงเรียนในสังก
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาหารเสริม(นม) ยู เอส ที (ศพด.)
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่องประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ช่วงก่อนปิดภาคเร
   ประกาศ อบต. แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านพราน หมู่ที่ื 4 - ไปวัดป่าบ้านพราน
   ประกาศ อบต. แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหม่อนไหมพัฒนา หมู่ที่ื 12 - ไปที่ทำการ
ข่าวย้อนหลัง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพรับโล่รางวัล เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น เด่นด้านการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2553
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพรับโล่รางวัล เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น เด่นด้านการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2553  

     องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพได้รับโล้รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2553

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.22.118.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 82,969

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ
ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
Tel : 0-4455-89-55  Fax : 0-4455-89-56
Email : promtep_local@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.