องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรมเทพ


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
     
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2560 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560 มีผู้ป ...
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเหล่า/โพธิ์ เรื่องขออนุญาตแผ้วถางป่า และตัดไม้ยางนา ...
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม ...
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 13 เมษายน 2560 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสถาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศอบต.กระออม เรื่องเรียกประชุมสภาฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามแบบ (ผด.3) งว...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
รายงานงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำปี 2560 เดือน มิถุนายน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 25
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558-2562
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาซ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าตะโนน หมู่ที่ 5 (เส้นทางที่ 2)
   ประกาศ อบต.ตากูก โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพธิ์คู่ หมู่ที่ 10 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินท
   ประกาศ อบต.ตากูก โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
   ประกาศ อบต.ตากูก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินท
   ประกาศ อบต.ตากูก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 6 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
   ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเกาะน้อยหมู่ที่ 9 ถึงฝายกั้นน้ำห้วยคูขาด
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโนน หมู่ที่ 5
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 8 (เส้นทางที่ 1)
ข่าวย้อนหลัง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพรับโล่รางวัล เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น เด่นด้านการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2553
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพรับโล่รางวัล เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น เด่นด้านการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2553  

     องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพได้รับโล้รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2553

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.20.193.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 70,649

กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ
ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
Tel : 0-4455-89-55  Fax : 0-4455-89-56
Email : promtep_local@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.